Gedragscode & Huishoudelijk Reglement

Gedragscode

Bij MAD vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en onderdeel uit kan maken van de vereniging en activiteiten, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksualiteit, politieke gezindheid of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke identiteit. We verwachten dan ook dat alle leden hieraan zullen bijdragen. 

Om dit doel na te kunnen streven zijn er een aantal gedragsregels:

  1. Als lid heb je respect voor andere verenigingsleden en iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
  2. Als lid ga je respectvol om met elkaars eigendommen en die van de vereniging.
  3. Als lid zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt aan een veilig sfeer binnen de vereniging, onderdeel hiervan is het respecteren van elkaar grenzen.
  4. Als lid stimuleer en motiveer je andere verenigingsleden om elkaar te respecteren.
  5. Als lid zorg je voor een representatieve houding naar zowel andere verenigingsleden als externen.
  6. Als lid draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.

 

Deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via sociale media. We willen onze leden dan ook aansporen om melding te maken van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode. Deze melding kan vertrouwelijk gemaakt worden bij het bestuur of één van de vertrouwenscontactpersonen.

Huishoudelijk reglement

Binnenkort…